Alışveriş merkezlerinde ortak gelir ve giderlerin kapsamı belirlendi

Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesiyle, alışveriş merkezi maliki yahut idaresine ilişkin sarfiyatlar olduğu kabul edilen reklam, pazarlama ve danışmanlık üzere sarfiyatlar için işletmelerden ortak masraf iştirak hissesi alınamayacak.

Ticaret Bakanlığı, alışveriş merkezleri ortasındaki uygulama birliğinin sağlanması gayesiyle ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirler ile bu alanlara ait masrafların kapsamını belirledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişiklikle, kiracı ve kiraya veren münasebeti çerçevesinde alışveriş merkezinin türlü masraflarından kaynaklanan meselelerin çözülmesi amaçlandı.

İŞTE ‘ORTAK GİDER’ KABUL EDİLENLER

Buna nazaran, ortak kullanım alanlarına ait elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve tamir üzere ortak kullanım alanı sarfiyatları ile alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu idare işçisinin misyonuyla ilgili olanlar “ortak gider” olarak kabul edildi.

Alışveriş merkezindeki işletmelerden sadece bu sarfiyatlar için ortak sarfiyat iştirak hissesi tahsil edilebilecek. Kelam konusu sarfiyatların dışında kalan sarfiyatlar ile ortak masraf niteliğini haiz olup belgelendirilmeyenler için işletmelerden rastgele bir bedel talep edilemeyecek.

‘YALNIZCA ORTAK MASRAFLARIN KARŞILANMASINDA’

Ayrıca, ortak kullanım alanlarından elde edilen süreksiz kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet, baz istasyonu, ATM ve öteki ortak kullanım alanı gelirleri ile alışveriş merkezi idarelerince işletmelerden alınan masraf avanslarından elde edilen her türlü gelir “ortak gelir” kabul edildi.

Bu gelirler, sadece ortak masrafların karşılanmasında kullanılabilecek.

Alışveriş merkezinin ortak sarfiyatı niteliğinde olmayan ve alışveriş merkezi maliki yahut idaresine ilişkin sarfiyatlar olduğu kabul edilen reklam, pazarlama ve danışmanlık üzere süreçler için alışveriş merkezindeki işletmelerden bundan bu türlü rastgele bir bedel tahsil edilemeyecek.

Buna rağmen, yönetmelik değişikliğinden evvel kurulan kontratlarda karar bulunması halinde bahse mevzu sarfiyatlar için işletmelerden, mukaveleler yenileninceye ya da uzatılmış sayılıncaya kadar iştirak hissesi alınabilecek.

Yine yönetmelik değişikliğinden evvel oluşturulan mukavelelerde idare masraflarının alt kalemlerinin belirtilmemiş olması halinde, işletmelerden sadece alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu idare çalışanının misyonuyla ilgili masraflar için iştirak hissesi tahsil edilebilecek.

ÇİFTE DENETİM

Alışveriş merkezlerinde her yıl bir evvelki yılın ortak gelir ve masraflarıyla ilgili standart, gerçeğe uygun, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlandığı raporların oluşturulması mecburî olacak.

Ortak gelir ve masraf raporunun oluşturulmasına ait tereddütlerin ortadan kaldırılması için raporda bulunması gereken minimum ögeler da yönetmelikle tespit edildi.

Ortak masraf iştirak hissesi hesaplama ve tahsilatları ile raporlamalarının mevzuata uygun olup olmadığının denetim ve tespiti emeliyle alışveriş merkezi idarelerine bağımsız kontrol yükümlülüğü getirildi.

Bu kapsamda, kelam konusu uygulamalar her yıl Kamu Nezareti Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız kontrol kuruluşlarınca denetlenerek rapora bağlanacak ve alışveriş merkezindeki işletmelerin bilgisine sunulacak.

Bağımsız kontrol kuruluşlarınca hazırlanacak raporda yönetmeliğe alışılmamış tüm uygulamalar detaylı formda belirtilecek. Böylelikle Bakanlıkça yapılan kontrollerle birlikte alışveriş merkezlerinin ortak gelir ve masraflarına ait ikili kontrol yapılması sağlanacak. (AA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir