AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. AFAD 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve 648 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1749 personel alımı gerçekleştirecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AFAD Personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı ancak değerlendirmelerin tamamlanması ardından yazılı duyuru yayınlanacak. Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete’nin çeşitli ilanlar bölümündeki ilan ve AFAD’ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her il için ayrı ayrı belirtilen pozisyon sayısı ve öğrenim durumu için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. Giriş (sözlü) sınavına katılabileceklerin isim listesi Başkanlığın internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan
adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen
veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

Adayların atamaya esas belgeleri kontrol edilerek durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir. Sözleşmenin imzalanacağı tarih ve yerlere ilişkin duyuru Başkanlığımızın www.afad.gov.tr internet adresinde ayrıca duyurulacaktır.

Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Adaylar Başkanlığımızın www.afad.gov.tr internet adresinde belirlenecek süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayarak görevine başlayacaktır. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim
etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Asil listede atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve 1 (bir) yıllık süreyi aşmamak kaydıyla yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Başarı sırasına göre yedek listede yer alan adayların hakları başarı listelerinin ilan tarihini takip eden 1 (bir) yıl için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarla ilgili belge talep edebilecektir.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir