Sosyal Bilimlerde Karşılaştırmalı Tarihsel Analiz

Karşılaştırmalı tarihî tahlil toplumsal bilimlerde uzun ve seçkin bir tarihe sahiptir. Bugün çağdaş toplumsal bilimin kurucuları olarak kabul edilen Adam Smith’ten Alexis de Tocqueville’e ve Karl Marx’a kadar bütün isimler temel araştırma biçimi olarak bu usulü izlediler.

Karşılaştırmalı tarihî tahlilin süreç içindeki kazanımlarını kıymetlendiren, devam edegelen problemleri tartışan ve gelecek için gündemleri keşfeden bu derleme, temelde üç ana konu üzerinde duruyor: 1960-70’lerden sonra alandaki bilgi birikimi; süreci ve tarihi metotları incelemek için kullanılan analitik araçlar; çıkarımlar yapmak ve teoriler oluşturmak için mevcut metodolojiler. Giriş ve Sonuç yazıları, alanı toplumsal bilimlerdeki alternatif yaklaşımlarla karşılaştırarak bir bütün halinde konumlandırıyor.

Sosyal Bilimlerde Mukayeseli Tarihi Tahlil, bu alandaki araştırmacılar için kıymet biçilmez bir kaynak ve öteki birçok toplumsal bilimci için, bilhassa geçmişte mukayeseli tarihî tahlile dair kuşkucu dertler lisana getirenler için bir meydan okuma.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir